Wat zijn Algemene Voorwaarden voor Webshops


Wat zijn Algemene Voorwaarden? Zoals de algemene-voorwaarden-webshop.nl reeds aangaf leggen ze het algemene deel van de overeenkomsten vast (randvoorwaarden, condities.)
Het Burgerlijk wetboek spreekt bij Algemene Voorwaarden over: "een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen,Ö" (boek 6 Titel 5, Afd 3.) Vrij vertaald zijn het randvoorwaarden waaronder u uw overeenkomsten (verkopen/verhuren, verrichten van arbeid e.d.) met uw klanten sluit. Denkt U daarbij ondermeer aan, hoe ga ik om met:


 • aansprakelijkheid
 • recht van reclame
 • garantie
 • levertijd
 • plaats van levering
 • transportrisico
 • tijdstip en wijze van oplevering
 • eigendomsvoorbehoud
 • betalingscondities
 • toepasselijk recht
 • welke rechterlijke instantie is bevoegd bij geschillen
 • annulering door een cliŽnt
 • wie mag er namens u overeenkomsten sluiten
 • wanneer zijn overeenkomsten bindend
 • zijn offertes vrijblijvend?
 • prijswijzigingen
 • ontwerpbescherming, copyright
 • het uitsluiten van inkoopvoorwaarden
 • etc. etc.

Met Algemene Voorwaarden van de algemene-voorwaarden-webshop.nl beschrijft u vooraf al de verschillende rechten en plichten die van toepassing zullen zijn tussen u en uw klant. U investeert dus in duidelijkheid. Een duidelijkheid die algemeen geaccepteerd wordt. Immers ook u komt dagelijks dergelijke voorwaarden in uw bedrijfsvoering tegen. U vermindert zo dat klanten achteraf met allerlei bezwaren komen. Veelal hebben die bezwaren dan betrekking op randzaken en zijn bedoeld om bijvoorbeeld betaling te kunnen uitstellen, korting te bedingen of zelfs helemaal onder de aangegane verplichtingen uit te komen. Het is duidelijk, Algemene Voorwaarden verbeteren uw rechtspositie. En dat bespaart geld, tijd en veel onnodige energie.

Let wel: Bepalingen die onredelijk bezwarend en in strijd met de wet zijn missen hun werking. Wanneer daarvan, bijvoorbeeld door een wetswijziging, bij een artikel sprake is blijven de overige bepalingen gewoon in takt.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld wat u investeert voor Algemene Voorwaarden via de algemene-voorwaarden-webshop.nl, hoe u ze het beste kunt gebruiken, waar ze gedeponeerd worden en wanneer u er over kunt beschikken.
Bellen kan ook naar Tel: 0527 - 618 470

Vanzelfsprekend staat de algemene-voorwaarden-webshop.nl met raad en daad voor u klaar.

Het team van de Incassokamer B.V.


algemene-voorwaarden-webshop.nl is een onderdeel van Incassobureau De Incassokamer B.V.

Partners van algemene-voorwaarden-webshop.nl
Incassobureau De Incassokamer B.V. De Voorwaardenkamer Algemene-Voorwaarden-Kamer.nl